Czekamy na nowe pytania w testach na prawo jazdy

Nowe pytania w testach na prawo jazdy miały pojawić sie we wrześniu ub. r. Taką informację zdobyło w ministerstwie infrastruktury zdamyto.com jeszcze w sierpniu. Egzaminy teoretyczne odbywają się wciąż po staremu, a skoro zapowiedź ministerstwa nadal traktuje się jako aktualną, to nowych pytań powinniśmy się spodziewać w 2017 roku.

Pytania, które w 2017 roku trafią do testów na prawo jazdy w pierwszej kolejności zostaną opublikowane na stronach ministerstwa infrastruktury. Cała baza pytań egzaminacyjnych jest bowiem jawna.Podstawa prawna: Art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Niestety opublikowany przez ministerstwo zbiór pytań nie nadaje się do nauki, bowiem:

  • ministerstwo nie podzieliło pytań na kategorie prawa uprawnień, a to oznacza, że do jednej puli wrzucono pytania dotyczące wszystkich uprawnień – od motocyklowe po tramwajowe,
  • ministerstwo nie udostępnia mechanizmu umożliwiającego rozwiązywanie testów na prawo jazdy. Pytania i warianty odpowiedzi można jedynie przeglądać,
  • ministerstwo nie publikuje klucza odpowiedzi.

Testy na prawo jazdy. Przykładowe pytanie z oficjalnej puli egzaminacyjnej

Testy na prawo jazdy gotowe do nauki

Cała baza pytań, udostępniona w trybie nauki działami oraz egzaminu dostępna jest na stronie zdamyto.com. Serwis umożliwia także zdawanie egzaminów wewnętrznych.

Wybierając testy na prawo jazdy ZdamyTo dostajesz:

  • wszystkie identyczne pytania, te same zdjęcia i filmy co na egzaminie;
  • możliwość przeglądania wszystkich pytań egzaminacyjnych po kolei dowolną ilość razy – cała NAUKA DZIAŁAMI;
  • każda odpowiedź na pytanie z uzasadnieniem odpowiedzi;
  • możliwość rozwiązywania egzaminów próbnych i zaliczania działów tematycznych;
  • gratis baza pytań pobierana na smartfon z systemem Android.
Image: