Czy arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy daje uprawnienia do kierowania?

Po pozytywnym zdaniu egzaminu na prawo jazdy od egzaminatora otrzymasz arkusz przebiegu egzaminu państwowego. Czy ten dokument zezwala już na samodzielną jazdę, czy trzeba czekać na odbiór prawa jazdy?

Zdanie testów na prawo jazdy nie daje pełnej wiedzy o technice kierowania, ani nie przygotowuje na wszystkie sytuacje w ruchu drogowym tak samo jak zaliczony egzamin praktyczny nie daje Ci żadnego doświadczenia za kierownicą.

Magiczny wpis „Pozytywny” na arkuszu przebiegu egzaminu na prawo jazdy jeszcze nie uprawnia cię do kierowania.

Do wypełniania arkusza obligują egzaminatora przepisy regulujące przebieg egzaminu na prawo jazdy. Ten potwierdza jedynie wykonanie poszczególnych zadań egzaminacyjnych oraz jego wynik. Arkusz przebiegu części praktycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy nie jest dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień. Takim dokumentem jest jedynie prawo jazdy.

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Image: