Czy można obejrzeć film z egzaminu?

Film z egzaminu na prawo jazdy możesz obejrzeć w sytuacji, gdy nie zgadzasz się z jego wynikiem. Niewiele osób wie, że swój własny film taki może obejrzeć każdy zainteresowany, który-tak przepisy tłumaczy ministerstwo infrastruktury.

Jak wiadomo cały egzamin na prawo jazdy kategorii B jest rejestrowany przez system pokładowych kamer. Na egzaminie nagrywany jest zarówno dźwięk jak i obraz, a tak zgromadzony materiał może być przez Ciebie wykorzystany w przypadku odwołania się od wyniku egzaminu na prawo jazdy – kiedy nie zgodzisz się z decyzją egzaminatora.

Filmy z egzaminów są też wykorzystywane podczas kontroli w ośrodkach ruchu drogowego, lub przez egzaminatora koordynującego. Ministerstwo infrastruktury tłumaczy jednak, że każdy kto egzamin na prawo jazdy zdawał może swój film obejrzeć, bez względu na to jaki był wynik egzaminu.

Jak już zostało wcześniej napisane, zarejestrowany materiał może pomóc Ci w przypadku odwołania się od wyniku egzaminu na prawo jazdy, może też być wykorzystany inaczej – np. do przeanalizowania błędów, nawet wówczas gdy wynik egzaminu jest pozytywny.

Kto ma dostęp do filmów egzaminacyjnych?

Nie każdy. jednak może go uzyskać każdy kto o to. Warunki udostępniania filmu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Zgodnie z § 7 ust. 3. zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Ciebie jako osobę zainteresowaną obejrzeniem swojego egzaminu praktycznego na prawo jazdy powinien zainteresuje punkt 1, gdzie określono osobę posiadającą upoważnienie dyrektora ośrodka ruchu drogowego. Aby je uzyskać musisz złożyć stosowny wniosek.

Reasumując  film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Ministerstwo infrastruktury uważa, że należy korzystać z umiarem.  Ośrodki egzaminacyjne chcą uniknąć sytuacji w których wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowodować, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Za darmo sprawdź czy zdasz teorię: zdamyto.com.

Image: