Egzamin na prawo jazdy: zadania na placu

Gdy testy na prawo jazdy masz za sobą, czeka Cię praktyczna część egzaminu na prawo jazdy. Ten jak wiesz składa sie z dwóch części - zadań wykonywanych na placu manewrowym WORD, oraz w ruchu miejskim. Jakie zadania musisz wykonać na placu WORD Łódź? 

Zasady przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy ustalone są w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Ten akt prawny potocznie zwany jest też instrukcją egzaminacyjną. To właśnie tam zawarto zadania egzaminacyjne, kryteria oceny, czasem nawet – w zależności od zadania egzaminacyjnego – kolejność wykonywania poszczególnych czynności.

Egzamin na prawo jazdy to nie przypadkowe czynności czy chaotyczna jazda po mieście, wszystko bowiem jest tam bowiem z góry ustalone, poukładane min po to, aby każdy ze zdających miał na egzaminie równe szanse.

Egzamin na placu: jakie zadania?

Poniżej przedstawiamy wszystkie zadania egzaminacyjne, jakie masz do wykonania na placu manewrowym WORD Łódź, a właściwie na terenie całego kraju, bo zadania egzaminacyjne w każdym WORD są dokładnie te same, tak samo, jak na wszystkich egzaminach teoretycznych obowiązują te same testy na prawo jazdy.

Zadania egzaminacyjne

 Kryteria oceny
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania elementy z następujących:

   a) poziom oleju w silniku,

   b) poziom płynu chłodzącego,

   c) poziom płynu hamulcowego,

   d) poziom płynu w spryskiwaczach,

   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

   g) działanie świateł mijania,

   h) działanie świateł drogowych,

   i) działanie świateł hamowania „STOP”,

   j) działanie świateł cofania,

   k) działanie świateł kierunkowskazów,

   l) działanie świateł awaryjnych,

   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

 – jeżeli występuje,

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 min.

Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest następująco: 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element z pomiędzy elementów pkreślonych w lit. f-m.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

   – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu

     i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

   – w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu

     i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

   – w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną

     szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

   – zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości

     głowy,

 – jeżeli występuje,

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,

1) upewnienie się o możliwości jazdy,

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia

       w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

2) płynne ruszenie

   a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,

   b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

4) nienajeżdżanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,
6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

1) upewnienie się o możliwości jazdy,

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

   c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

Powodzenia na egzaminach!

Image: