Egzamin praktyczny będzie punktowany?

Będą zmiany w egzaminach praktycznych? Sporo ostatnio dzieje się wokół egzaminu na prawo jazdy, a stanowisko ministerstwa wydaje się potwierdzać doniesienia medialne - będą punkty na egzaminie praktycznym?

Komunikat Ministerstwa

Przy MIB działa Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zespół ma wypracować takie propozycje zmian w przepisach, które poprawią jakość szkolenia kandydatów na kierowców oraz zwiększą transparentność procedur egzaminacyjnych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy zdawalności egzaminów na prawo jazdy.

Ważnym założeniem przyświecającym dyskutowanym propozycjom jest zasadnicza zmiana sposobu dokonywania oceny egzaminu tak, aby była ona jak najbardziej obiektywna, przez ocenę całości umiejętności kandydata na kierowcę, a w szczególności umiejętności bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uważa, że dotychczasowe procedury stosowane podczas prowadzenia egzaminów są skomplikowane i zbyt restrykcyjne dla osób przystępujących do egzaminu

Jak wiadomo system punktacji obecny jest jedynie na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Udzielanie odpowiedzi na poszczególne pytania testów na prawo jazdy skutkuje naliczamiem odpowiedniej ilości punktów, a ich suma decyduje o zaliczniu lub nie egzaminu teoretycznego. W przypadku egzaminów praktycznych decyduje min zasada dwóch błędów - dwukrotne  nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego skutkuje negatywną oceną na egzaminie. To jednak może się zmienić.

Punkty nie tylko w testach na prawo jazdy

Obecnie na egzaminach praktycznych obowiązuje zasada dwóch błędów. Każdy z wykonywanych manewrów możesz raz powtórzyć – czyli drugie nieprawidłowe wykonanie danego zadania egzaminacyjnego skutkuje wynikiem negatywnym egzaminu na prawo jazdy. Oczywiście można oblać za błąd wpływający na stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym – wówczas egzamin na prawo jazdy jest przerywany.

Projekt zmian w przepisach przewiduje rezygnację ze stosowanego dziś systemu oceny. Na egzaminach praktycznych ma pojawić się punktacja.

Niestety nie znamy jeszcze szczegółów.

Testy na prawo jazdy takie jak w WORD: sprawdź czy zdasz

Image: