Egzamin teoretyczny, czyli jak zdać testy na prawo jazdy?

Jak zdać testy na prawo jazdy? Przede wszystkim nie licz, że "jakoś uda się". Nie uda. Wprawdzie testy na prawo jazdy nie zawierają przesadnie trudnych pytań, kilka z nich jest - delikatnie mówiąc - podchwytliwych. Aby pokonać przeciwnika należy dokładnie go poznać :)

Dokładnie wszystkie aktualne pytania jakie mogą pojawić się na egzaminach państwowych są dostępne na ZdamyTo. Słowo w słowo to samo, a także identyczne filmy i zdjęcia. Zobacz testy na prawo jazdy.

Oficjalna baza pytań jest obecnie jawna, a jej treść opublikowana jest na stronach ministerialnych. Baza nie zawiera jednak zaznaczonych poprawnych odpowiedzi.

Ile jest pytań?

Nie. Nie ma ich 4 tysięcy - a taką informację można znaleźć na niektorych branżowych forach. Wszystkich pytań w teście na prawo jazdy jest dużo dużo mniej - i  to z uwzględnieniem wszystkich kategorii prawa jazdy.

Egzamin teoretyczny

Przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów. Polega on na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Jak długo trwa egzamin?

Czas egzaminacyjny to maksymalnie 25 minut. W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Przeczytaj też jak długo trwa egzamin praktyczny.

Przeznaczone do rozwiązania testu 25 minut to naprawdę dużo czasu. Nie warto więc śpieszyć się, a test należy rozwiązywać z uwagą dokładnie czytając pytanie (doczytując pytania do końca!).

Pamiętaj, że:

 • Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna w każdym pytaniu.
 • Nie możesz cofnąć się do wcześniejszych pytań.
 • Projekcja filmu dla każdego z pytań odbywa się tylko raz.
 • Film kończy się stop klatką która jest wyświetlana przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.

Ile jest pytań w teście na prawo jazdy?

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każde pytanie z egzaminu na prawo jazdy z uzasadnieniem odpowiedzi

Punkty

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem.

Niewskazanie odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Ile punktów na zaliczenie?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego jest jest otrzymanie przynajmniej 68 punktów z 74 możliwych.


Testy na prawo jazdy

Jakie pytania?

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Spróbuj swoich sił w egzaminie próbnym. Egzamin taki sam jak w ośrodku egzaminowania.

Image: