Ile ważny jest test teoretyczny na prawo jazdy

Ile ważny jest egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Czy zdane wcześniej testy na prawo jazdy trzeba powtarzać? Wszystko zależy od tego kiedy teoria została zaliczona.

Jeśli testy na prawo jazdy zdane zostały przed 24 sierpnia 2014, wówczas egzamin trzeba powtórzyć. Wszystkie egzaminy teoretyczne zdane po tej dacie nadal utrzymują swoją ważność.

Jeśli egzamin teoretyczny nadal przed tobą, lub utracił on swoją ważność, to miej na uwadze, że pytania na egzaminie teoretycznym znacząco zmieniły się. Baza pytań nie jest bowiem stała - raz na jakiś czas do puli egzaminacyjnej dodawane są nowe pytania.

Pełną i aktualną bazę pytań egzaminacyjnych udostępnia zdamyto.com - testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Image: