Jedno z "najtrudniejszych" pytań na prawo jazdy dotyczy... znaku ostrzegawczego

ZdamyTo.com opublikowało ranking najtrudniejszch pytań w testach na prawo jazdy. Jedno z nich dotyczy... znaku ostrzegawczego.

Statystyki o których mowa obejmowały okres od lipca do września 2016. Pytanie które wylądowało na 4. miejscu najtrudnieszych dotyczyło znaku A-32  oszronienie jezdni. Blisko 50 procent kursantów udzielało błędnej odpowiedzi na pytanie:


Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni?

Powyższe pytanie wchodzi w skład oficjalnej puli egzaminacyjnej. Cała pula pytań dostępna jest na stronie zdamyto.com.

Znak A-32  oszronienie jezdni ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych.

Znak mylony bywa ze znakiem A-15  śliska jezdnia  ostrzegającym przed możliwością poślizgu pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni spowodowanej w szczególności:

  • zmianą nawierzchni jezdni,
  • stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni jezdni.

Ten o którym mowa w pytanie nie ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni a o oszronieniu jezdni lub gołoledzią.

Podstawa prawna rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Sprawdź się przed egzaminem. Pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych

Image: