Numer PKK: jakie dokumenty są wymagane?

Bez numeru PKK nie ma możliwości zapisania się ani na kurs nauki jazdy ani na egzamin. Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie, aby móc założyć Profil Kandydata na Kierowcę?

PKK założysz w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz także ubiegać się o niego przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP.

PKK: co trzeba mieć

Aby uzyskać numer PKK musisz przygotować:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy – otrzymasz go w wydziale komunikacji lub szkole nauki jazdy podczas zapisywania się na kurs.
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  – wymagana jest wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców.
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia – czytaj więcej o wymaganiach dla zdjęcia do prawa jazdy.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach będzie konieczne przedstawienie innych dokumentów jak:

  • kserokopia posiadanego już prawa jazdy – jeżeli uprawnienia do kierowania już posiadasz.
  • zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem jeśli masz mniej niż 18 lat. Druk takiej zgodny możesz pobrać z naszej strony intranetowej lub otrzymasz w biurze naszej szkoły jazdy.
Image: