Skrzyżowania

Przejazd przez skrzyżowanie reguluje art 25. ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo

Szczególna ostrożność obowiązuje kierującego już podczas zbliżania się do skrzyżowania. Wyrażone w cytowanym artykule zasady ustąpienia pierszeństwa przejazdu dotyczą sytuacji w których znaki lub sygnały świetlne- z godnie z hierarchią - nie znoszą tych zasad.

Skrzyżowania w testach na prawo jazdy. Ćwicz testy na prawo jazdy działami: Testy na prawo jazdy 2017

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy zdamto.com. Oficjalna pula pytań egzaminacyjnych

Pojazd szynowy na skrzyżowaniu.

Niezależnie od przedstawionych wyżej zasad ogólnych w zakresie pierwszeństwa przejazdu  pojazd szynowy  ma pierwszeństwo względem innych pojazdów nadjeżdżających do skrzyżowania to niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża.

Nie możesz wjeżdżać? Nie wjeżdżaj na skrzyżowanie.

Zasady określone w przepisach prawa drogowego zabraniają wjazdu na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu, lub bezpośrednio za nim brak jest miejsca na kontynuowanie jazdy:

Art. 25. ust. 4. ustawy prawo o ruchu drogowym

Kierującemu pojazdem zabrania się (...) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (...)

Testy na prawo jazdy 2017 - ćwicz działami

 

Image: