Teoretyczny egzamin wewnętrzny. Czym różni się od państwowego?

Czym egzamin wewnętrzny różni się od państwowego zdawanego w WORD? Czy test egzaminu teoretycznego jest inny, niż ten z ośrodka egzaminowania?

Egzamin wewnętrzny, podobnie jak państwowyc składa się z dwóch części:

1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu – jeżeli jest wymagana.

Czy egzamin teoretyczny w WORD jest inny jak w OSK?

Egzamin teoretyczny musi być taki sam jak egzamin państwowy. Nauka jazdy powinna przeprowadzać go z wykorzystaniem tej samej bazy pytań, zatem testy na prawo jazdy wykorzystane na egzaminie wewnętrznym powinny być identyczne jak te w WORD:

Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego. 

Arkusz egzaminacyjny

Wynik egzaminu teoretycznego - wydruk z systemu realizującego egzamin wewnętrzny pozostaje w dokumentacji nauki jazdy:

Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczbie popełnionych błędów oraz dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora lub wykładowcę, który przeprowadził część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, i osobę szkoloną, umieszcza się w dokumentacji kandydata na kierowcę.

Oblany egzamin wewnętrzny

Jeśli uzyskasz negatywny wynik egzaminu wewnętrznego, należy ustalić kolejny termin podejścia. Warto jednak zastanowić się, czy kolejne podejście do egzaminu bez poprawienia swoich umiejętności jest zasadne.

Egzamin wewnętrzny na zdamyto.com

Moduł egzaminu wewnętrznego udostępnia zdamyto.com. Testy na prawo jazdy oferowane przez ten serwis zawierają pełną oficjalną bazę egzaminacyjną.

 

Image: