Testy na prawo jazdy: czy na drodze ekspresowej można cofać?

Nowe pytania w testach na prawo jazdy coraz częściej odnoszą się do jazdy po autostradach i drogach ekspresowych. To dobrze, bowiem z roku na rok dróg tych przybywa. Czy na drodze ekspresowej można cofać?

Cała oficjalna baza pytań stosowanych na egzaminach państwowych dostępna jest na zdamyto

Kwestię cofania na drogach ekspresowych reguluje art. 23. ust. 1. ustawy prawo o ruchu drogowym:

Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej

Cofanie na drodze ekspresowej jest więc zabronione.

Image: