Testy a prawo jazdy: Jedno z najtrudniejszych pytań

Jedno z najbardziej pechowy pytań z testów na prawo jazdy. Czy faktycznie jest najtrudniejsze? Według statystyk zebranych przez system testów na prawo jazdy zdamyto.com blisko 60% kursantów nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące… wyprzedzania.

testy na prawo jazdy
Pytanie z oficjalnej puli egzaminacyjnej. Źródło: zdamyto.com

O co tu właściwie chodzi?

Zacznijmy od wyjaśnienia manewru wyprzedzania. Przypominacie sobie ten nudny wykład z podstawowych pojęć? Zgodnie z art 2. pkt. 28 wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Czy już wam się rozwidnia? Nie?

Idźmy zatem dalej: Jaki manewr wykonuje kierujący pojazdem znajdującym się na lewym pasie i kto ma pierwszeństwo podczas jego wykonywania? Oczywiście pojazd na lewym pasie zamierza zmienić pas ruchu, a w takiej sytuacji pierwszeństwo ma ten, który znajduje się już na pasie, na który zamierza on wjechać.  Sprawę więc rozwiązuje art. 22. ust. 4. prd:

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

W cytowanym pytaniu dochodzi do manewru wyprzedzania – bez zmiany pasa ruchu. Pojazd znajdujący się na lewym pasie ruchu sygnalizuje zamiar („zawczasu i wyraźnie”) zmiany pasa ruchu. Oczywiście zgodnie z zapisem  art. 22. ust. 4. prd nie ma pierwszeństwa przed pojazdem znajdującym się już na pasie ruchu, na który zamierza wjechać, nie ma więc potrzeby zrezygnowania z manewru wyprzedzania. To Ty masz pierwszeństwo, nie musisz więc rezygnować z wyprzedzania.

W tej sytuacji oczywiście nie masz obowiązku przerwania wyprzedzania

Image: