WORD Łódź: wstrzymanie niektórych egzaminów na prawo jazdy

WORD Łódź w okresie od 14 stycznia 2019 r. do 15 marca 2019 r. wstrzymuje realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy.

Chodzi o egzaminy na prawo jazy kategorii AM, A1, A2 oraz A prawa jazdy.

Egzaminy teoretyczne na prawo jazdy można jednak zdawać cały rok, niezależnie od wstrzymania praktyki.

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów stosowanych dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz.232 ze zm.).

Oficjalna baza egzaminacyjna - sprawdź czy zdasz egzamin teoretyczny. Testy na prawo jazdy wszystkich kategorii.

Image: