Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy WORD Łódź

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz zmienić bez żadnych konsekwencji albo go odwołać zupełnie. Jak to zrobić?

Zmiana terminu egzaminu WORD Łódź

Zmiany możesz dokonać nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu, a zasada ta dotyczy zarówno egzaminu teoretycznego jak i praktycznego. O zmianie lub odwołaniu terminu egzaminu WORD Łódź musisz poinformować w formie pisemnej. Wzór pisma znajdziesz w BOK WORD Łódź, albo na jego stronie interntowej.

Kasa nie przepada

W przypadku odwołania lub zmiany terminu egzaminu na prawo jazdy opłata zostanie:

  • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy może być dokonane za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.

 

Image: